>

Karmaşık bir olasılıklar yumağı olan yaşamda varoluşun temeli olarak bilinen ve atomların maddeye dönüşmesini sağlayan UYUM; kurulan olasılıklar ağının ÖZ diye nitelendirebileceğimiz BEN kavramını olağan çizgisinde taşıyarak zaman - mekan kopukluğunu ortadan kaldırır ve yaşantımızı olağan seyrine sokar. Yaşamın gidişâtında, ki bunu ZAMAN olarak tanımlayanlar mevcut, bir şeyi düzeltmek aslında onu bozmaktır. Zaman makinesiyle ilgili yazılan teorilerin temel kuralı, geçmişte bir şey değiştirmemektir. Bu BOZULMA olarak nitelendirdiğimiz şey aslında dış müdahale sonucu değiştirilen olasılıkların karşısında yaşamın yeni şekle yeni bir uyum geliştirmesidir. Bu koca zincirin bir halkasında yaşanan değişim, tüm zincirin gidişâtını etkiler. Maddenin UYUM GÖSTERME doğası sebebiyle varoluş ağında gözlemlenen bu değişimlere ZORLUK, bu değişimlere yol açma işlemine de KENDİNİ KÖŞEYE SIKIŞTIRMAK diyoruz.

Gece takılması.

Gece takılması.

"Aklıma bişi geldi de, ona güldüm."

"Aklıma bişi geldi de, ona güldüm."

Oyunuza talibim.

Oyunuza talibim.

Sigaramdan bir fırt çekmek ister misin?

Sigaramdan bir fırt çekmek ister misin?

Bugün biriyle tanıştım… Bugün biriyle tanıştım… Bugün biriyle tanıştım… Bugün biriyle tanıştım…

Bugün biriyle tanıştım…